Het Hahnenbachtal: de lange variant en Woppenroth (Schabbach)

Vanaf de hooggelegen plek waar de Hellkirch staat heb je een prachtig uitzicht het Hahnenbachdal in, blik naar het zuiden.

In een eerdere special lieten wij u kennis maken met het Hahnenbachdal, in de buurt van Kirn. Een dal van burcht(ruïnes), groeves, en fossielen !
In 2000 wandelden wij hier, via een korte variant van 6 km, op een nevelige herfstdag.
Op een aanvankelijk ook wat mistige, maar later prachtige dag in oktober 2008 wandelden wij de lange variant van 19 km, waarbij we ook de Schmidtburg, de Hellkirch, Woppenroth met zijn Schabbach-herinnering en de Leisteengroeve Herrenberg aandeden.
Op onderstaand kaartje is de lange route in blauw, ruwweg, ingetekend.

Ons startpunt is hetzelfde als bij de korte variant: het hotel Reinhartsmühle in Rudolfshaus. Hier verbleven wij ook, dus wij wandelden zó vanuit het (prachtig gelegen en van een zeer goede kok voorziene) hotel het dal in. Tot aan de Schmidtburg is onze route precies hetzelfde als op de korte variant. We volgen eenvoudigweg het pad door het dal en zien spoedig de kolossale burchtruïne voor ons opdoemen. Een klimmetje en we staan weer 'binnnen'. De tippel van het ene einde naar het andere einde van de burcht (of wat daar van over is) maakt ons duidelijk wat een machtig iemand hier eens geheerst moet hebben ! Op de foto hieronder (genomen vanaf de, veel hoger, gelegen ander zijde van het dal, op de terugweg dus) zien we de ruïne in al zijn glorie. Een bordje geeft uitleg over de geschiedenis.


Blik op de Schmidtburg vanaf de overzijde van het Hahnenbachdal.

Een bordje geeft ons uitleg, de burcht dateert oorspronkelijk al uit de 10e eeuw.


We vervolgen onze route door het dal, we zijn in goed wandelgezelschap: hier loopt de Hunsrückhöhenweg (bordje met de groene "H") en de europese lange-afstandswandeling E3. Al spoedig bereiken we de eerste informatieborden van het "Wassererlebnispfad". Allerlei panelen geven informatie over water, in samenhang met de specifieke situatie hier in het dal. Ook info over bos en natuur ontbreken niet en we dienen menig vraag te beantwoorden. Leerzaam dus ! Ondertussen volgen we het mooie pad waarbij bos en indrukwekkend leisteenmassif elkaar afwisselen (zie onderstaande foto). Via een kleine omweggetje, middels een venijnig klimmetje, bereiken we de ruïne van de Hellkirch, met een indrukwekkend uitzicht (zie foto bovenaan). Nu gaan we richting Woppenroth en via de restanten van de jeneverbesheide ("Wacholder" in het duits) bereiken we het open veld. Rechts zien we we de boerderij 'Woppenrother Hof', met daarachter de beboste hellingen van de Lützelsoon, maar wij gaan naar links. Het is goed toeven onder de geweldige eik (zie foto onderaan). Een mooie lunchplek met prachtig uitzicht ! Spoedig bereiken we, via de verharde weg, het dorp Woppenroth. Helaas herinnert hier niets meer in directe zin aan de belangrijke rol die dit dorp heeft gespeeld bij de opnames van de serie 'Heimat 1'. Voor de kenners zijn er nog wel interessante plekken, waaronder de kerk (zie 2e foto hieronder) en de kroeg.

De wandeling door het Hahnenbachdal is altijd afwisselend: beek, bos, open plekken, leisteen.

Het 'centrum' van Woppenroth met de kerk.


Langs het sportveld verlaten we Woppenroth, door het bos gaan we weer afdalen naar de Hahnenbach. Op een plekje met een bankje en mooi uitzicht bereiken we het dal. Tijd om even te rusten en wat te drinken ! We lopen even naar rechts over de verharde weg, en daarna voert links een pad ons langs de beek, terug in zuidelijke richting. Een vlakke route, maar niet minder mooi. Zie onderstaande foto's ! Via een brug steken we de rivier over, waar we een informatiebord vinden dat ons vertelt dat hier in vroeger jaren een nederzetting is geweest.

Nogmaals: de wandeling door het Hahnenbachdal is altijd afwisselend: beek, bos, open plekken, leisteen.

De Hahnenbach vindt zijn weg middels vele kronkels in het heuvelachtige landschap.


Iets verderop klimmen we het dal uit, door het bos. We volgende de bordjes richting de 'Grube Herrenberg' en/of de 'Altburg' en bereiken, al genietend van de mooie uitzichten (zie foto onder) een splitsing. Evenals op de korte route moeten we hier beslissen of we een omweggetje willen nemen naar de nagebouwde Keltenvesting 'Altburg' (buiten het seizoen gesloten), of dat we direct naar de groeve lopen. Wij liepen naar de groeve. Die is tot eind oktober geopend, en er is tevens een restaurant/snackbar, dus je kan een consumptie gebruiken. Het uitzicht op de overzijde van het dal is overweldigend, de ruïne Schmidtburg straalt in volle glorie (zie foto boven).
Bij de parkeerplaats van de groeve dienen we links een zijpad te nemen, er staan bordjes 'Reinhartsmühle', maar het is niet zo erg duidelijk. Via wat klim- en klauterpartijen, hoog boevn het dal, en fraaie paden door het bos bereiken we weer het hotel. Neem in twijfelgevallen de route die het dal zoveel mogelijk aanhoudt. Onderweg komen we nog door 2 tunneltjes, waar doorheen een mini-spoorlijntje gelopen heeft dat gebruikt werd om de leisteen af te voeren. De rails en wat andere overblijfselen zijn nog te zien ! Bij de Reinhartsmühle vinden we informatieborden, die ons van alles vertellen over de talloze, hier aanwezig geweest zijnde, groeves en de leisteenwinning. Een maaltijd nuttigen in het mooi gelegen hotel-restaurant is zeer aan te bevelen !

Dat hier leisteengroeves zijn geweest is overal te zien. Een 'berg' leisteen bij een open groeve.

Vanuit het Hahnenbachdal zijn we weer naar boven geklommen, richting de Altburg en de Grube Herrenberg.


Informatie

Voor informatie zie ook de andere special over het Hahnenbachdal.
Deze lange variant van de Hahnenbachdal-wandeling staat niet in een boekje. Om de wandeling goed te volgen is het raadzaam de 1:25.000-kaart 'Naturpark Soonwald-Nahe, deel 2' (Kirn) aan te schaffen. Te koop in boekhandels of bij de VVV. De totale lengte is ca. 19 km.
Overigens staat in de door mij op de pagina 'Wandelen - info' genoemde wandelboekjes wel altijd een of andere variant van een wandeling bij de Schmidtburg, door het Hahnenbachdal en/of rondom Woppenroth.
Neem een lunchpakket mee, want tót de kiosk bij de groeve kom je niets tegen.

Klik hier om terug te keren naar 'Wandelen - specials'

De gigantische eik op een heuvel bij Woppenroth, een aangename rustplek met fraaie uitzichten richting de Lützelsoon.